V Roger Technology sú zelené myšlienky súčasťou procesov pri výrobe produktov, ktoré sú vyvíjané našimi zamestnancami a používané našími spokojnými zákazníkmi.
 Používame slovo prostredie, pretože naša túžba je chrániť "pracovné" prostredie, "životné" prostredie produktu a tým aj vonkajšie prostredie, tak aby boli šetrné k životnému prostrediu spoločnosti vytváraním udržateľných produktov.
To je dôvod, prečo investujeme prostriedky v našej spoločnosti tak, aby všetky výrobné procesy boli v rovnováhe medzi sebou a s dopadom na životné prostredie a bezpečnosťou nášho výrobného personálu, prejavuje sa to najmä zlepšeným prínosom pre zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov.

Vytvorenie udržateľného produktu pre nás znamená mať životný motív plne integrovaný do našej firemnej kultúry.

V podstate je toto, to čo robíme:

  • Zamýšľanie sa, vytváranie a vyvíjanie výrobkov s výrobným procesom, ktorý berie do úvahy všetky dopady produkcie z hľadiska zdrojov energie, a materiálov použitých pri ich produkcii.
  • Rozvíjanie výrobného procesu a logistiky úplne integrovaných, aby sa znížili relatívne interné a externé náklady na riadenie procesov.
  • Dokonalé riadenie likvidácie a zhodnocovania odpadov.
  • Vytvorenie udržateľného produktu, ktorý vďaka zníženiu spotreby energie pri výrobe a menej zložitých úkonov pri inštalácii vytvára skutočné plus pre profesionálneho a konečného zákazníka.
  • Vyvíjanie riešení a produktov s nízkym rizikom vplyvu na životné prostredie.
  • Uistenie sa, že všetci naši zamestnanci zapojení do produkcie majú znalosti potrebné na vykonávanie svojej práce zodpovedne a zodpovedajúco našej politike ochrany životného prostredia.
  • Udržanie transparentnej komunikácie s klientmi a všetkými zamestnancami o ekologických aktivitách našej spoločnosti.
  • Vytvoriť pracovné prostredie a atmosféru v spoločnosti zameranú na maximalizáciu odbornosti a profesionality našich ľudských zdrojov, zabezpečujúcu rovnaké príležitosti na zaobchádzanie, rast a rozvoj.